Skip to main content
View this page in Español or English
TẠI VAN’S KITCHEN, CHÚNG TA THỂ HIỆN MỖI NGÀY VỚI MỤC ĐÍCH

trao quyền cho những người ngoài cuộc, những người thấp kém hơn, và những người “thấp cổ bé họng” để họ có thể vươn lên, chinh phục những thách thứcthực hiện ước mơ của họ.

TẠI VAN’S KITCHEN, CHÚNG TA THỂ HIỆN MỖI NGÀY VỚI MỤC ĐÍCH

trao quyền cho những người ngoài cuộc, những người thấp kém hơn, và những người “thấp cổ bé họng” để họ có thể vươn lên, chinh phục những thách thứcthực hiện ước mơ của họ.

Mọi ngày.


Mọi tương tác.

KHIÊM TỐN

 • Bạn công nhận người khác và khen ngợi những đóng góp của họ.
 • Bạn đánh giá cao phản hồi giúp bạn cải thiện.
 • Bạn thừa nhận sai lầm của mình và chịu trách nhiệm.
 • Bạn cởi mở với quan điểm của người khác và sẵn sàng thay đổi.
 • Bạn tìm thấy niềm vui khi giúp người khác thành công

XUẤT SẮC

 • Bạn vượt qua thử thách để tạo nên thành công.
 • Bạn phấn đấu để vượt hơn cả mong đợi.
 • Bạn tự hào về công việc của mình.
 • Bạn thích làm việc chăm chỉ và thích chiến thắng.
 • Bạn làm việc thông minh hơn và thích làm được nhiều việc hơn mỗi ngày.

YÊU QUÝ

 • Bạn đối tốt với người khác.
 • Bạn nói lên sự thật bằng tình yêu.
 • Bạn nhận ra giá trị ở người khác.
 • Bạn đối xử bình đẳng và tôn trọng mọi người.
 • Bạn được truyền cảm hứng từ sứ mệnh của chúng ta.

RỘNG LƯỢNG

 • Bạn đầu tư thời gian, nỗ lực và khả năng của mình.
 • Bạn luôn sẵn sàng ủng hộ.
 • Bạn luôn có ý khuyến khích người khác.
 • Bạn cho đi mà không mong nhận lại.
 • Bạn tin tưởng vào mọi người.

Mỗi lần ăn một miếng chả giò là cơ hội để chứng minh mục đích này.

Giá trị của chúng ta là những hành vi chúng ta quan tâm nhất.

TRUNG THỰC

 • Lời nói và hành động của bạn phản ánh con người thật của bạn.
 • Bạn luôn giữ vững chính kiến của mình, ngay cả khi chúng không được yêu thích.
 • Bạn là hiện thân của sự trung thực và minh bạch.
 • Bạn làm điều đúng đắn, ngay cả khi không có ai quan sát.
 • Bạn luôn giữ lời hứa.

Những giá trị này là cách chúng tôi trao gửi lời hứa của chúng tôi đến bạn để khiến mọi lần ăn, mọi cuộc sống trở nên